PODCAST #11 // Mõjukus ja eeskuju

Mõjukus on teema, millele saab väga mitmest küljest läheneda - kas siis olles ise teistele eeskujuks või jälgides kellegi teise eeskuju. Kes on sinu jaoks hetkel suurimad eeskujud? 

Mõtle kahele inimesele, kes on sind positiivselt mõjutanud, inspireerinud või sulle eeskujuks olnud. Kes on need inimesed, kes on sind ärgitanud teistmoodi mõtlema, pannud sind proovile või olnud oma tegemistega eeskujuks? 

Kas tahaksid olla nagu nemad? 

Tänases saates räägime oma mõtetest seoses mõjukuse ja eeskujuga - mis see on ja kuidas seda igapäevases elus enda jaoks tööle panna.